Če ste se pri prijavi na delovno mesto zmotili, vam predlagamo naslednje rešitve:

  • v kolikor so v oglasu navedeni kontaktni podatki delodajalca, lahko prijavo na delovno mesto v celoti posredujete preko le-teh. Če kontaktni podatki niso navedeni, verjamemo, da lahko te pridobite s pomočjo spletnih iskalnikov.
  • prijava na delovno mesto se lahko iz istega uporabniškega računa odda samo enkrat. Predlagamo vam, da prijavo na delovno mesto oddate preko drugega uporabniškega računa (navodila za registracijo uporabniškega računa se nahajajo tukaj).