Prijavite se v sistem in v Kariernem profilu kliknite na možnost Moje prijave.
Pri vsaki prijavi lahko preverite podrobnost oglasa (vsebino oglasa), na katerega je bila prijava opravljena ter podrobnost vaše prijave (vaš cv, spremno pismo, priponke), ki ste jih posredovali ob prijavi.