Placa.si je spletna stran, kjer lahko primerjate plače za okoli 500 delovnih mest. Seznam delovnih mest odraža trg dela v Sloveniji in se nenehno posodablja. Ciljna skupina portala so ljudje na trgu dela, ki želijo primerjati svoje plače, in podjetja, ki želijo pošteno določiti plače zaposlenim.


1. Vhodni podatki

Ljudje na trgu dela lahko primerjajo svojo plačo z drugimi, zaposlenimi na enakem položaju in v isti regiji. Vsi, ki sodelujejo v raziskavi o plačah, postanejo anketiranci in prejmejo brezplačno primerjavo plač s povprečjem referenčnega vzorca. Tega izdelajo drugi anketiranci glede na delovno mesto in regijo, navedeno v vprašalniku. Podatki vsakega anketiranca veljajo eno leto, v vnesene informacije pa se na noben način ne posega. Vsi podatki v raziskavi o plačah so anonimni.


2. Izhodni podatki

Pred dejanskimi izračuni se vzorčni podatki očistijo. Napake, kot so negativne številke in skrajne vrednosti (npr. 1 €/mesec ali 10 mio €/mesec), se filtrirajo najprej. Drugi korak pri čiščenju podatkovne zbirke je odkrivanje podvojenih vprašalnikov in določitev skrajnih vrednosti. Skrajne vrednosti se določijo posebej za posamezno delovno mesto glede na regijo. Metodologija za odkrivanje skrajnih podatkov (rezanje podatkov) temelji na grobih ocenah parametrov v zvezi s teoretično porazdelitvijo plač na posameznem delovnem mestu po regijah.Podatki iz vprašalnikov, ki so bili očiščeni, so uporabljeni v izračunih.Rezultati raziskave navajajo samo informacije na podlagi sprejetih podatkov:


  • en profil (izhodni podatki vprašalnika) je uporabljen kot vzorec eno leto,
  • nikoli ne posegamo v izpolnjene vprašalnike,
  • inflacija oz. življenjski stroški niso upoštevani v izračunih,
  • nikoli ne ocenimo plač v eni regiji glede na drugo regijo.


Za boljšo ponazoritev rezultatov primerjav plač zagotavljamo tudi grafično predstavitev.


3. Izhodni podatki za posameznike

  • Raziskava o plačah na spletni strani Placa.sl zagotavlja brezplačne izhodne podatke za spodnje skupine ljudi na trgu dela:
  • zaposleni, ki želijo primerjati svojo plačo z drugimi,
  • nezaposleni/študenti/zaposleni, ki želijo ugotoviti višino plače za posamezno delovno mesto in jo primerjati s svojimi pričakovanji.


Za vsako skupino ljudi se prikaže ustrezen vprašalnik, po njegovi izpolnitvi pa se prikažejo izhodni podatki z osnovno primerjavo dejanske ali pričakovane plače. Izhodni podatki se prikažejo neposredno na spletni strani.


Želite izvedeti kako visoka je vaša plača v primerjavi s povprečjem v vaši regiji? Želite izvedeti kakšen vpliv na plačo ima vaša izobrazba in celo koliko bi zaslužili na enakem delovnem mestu v tujini?